четвъртък, 28 юли 2011 г.

"Социалните" програми на корпорациите подменят демокрацията!

До:
„Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД
ул. „Бачо Киро“ 26, ет. 3
гр. София 1000

Копие до:
Министерство на околната среда и водите
бул. „Мария Луиза“ 22
гр. София 1000

Община Крумовград
Гр. Крумовград 6900
пл. „България“, 5

Относно: Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“

Уважаеми дами и господа,

Институтът за зелена политика (ИЗП) подкрепя напълно и се присъединява към становището на Информационния и учебен център по екология (Изх. № 41/11.08.2010).

Като допълнение към него, искаме да добавим следното:

Считаме за недопустима, обществено развращаваща и насочена срещу демокрацията практиката да бъдат обещавани фондове и „социални“ програми от страна на бъдещи  инвеститори с цел прокарването на опасни за здравето на населението и/или за околната среда техни икономически проекти. Още повече това е недопустимо, когато се очаква подобни проекти да монополизират икономиката на дадена община или регион.

ИЗП не толерира подмяната на антидемократичните политически практики, съществуващи в България, с корпоративни такива, които в крайна сметка биха довели до подмяната на местното управление с управление, пряко или косвено манипулирано от корпорацията-монополист. Считаме всеки подобен подход за опит за подмяна на конституционния ред в страната, съпоставим с действията на местни мафиотски или олигархични лица и структури.

Смятаме, че провалът на държавните или местните власти да изпълняват отделни свои функции, вкл. в социалната област, не дава никому правото да налага свои проекти, с „офертата“, че ако това стане, то ще бъдат решени и проблемите, породени от това неизпълнение.

Считаме, че ако един инвеститор има искрени намерения за подкрепа на местните общности, то той трябва да намери такива форми на приложението им, които да позволяват пълна прозрачност, публичен контрол и неустановяване на зависимости и подчинение над местните органи на властта или над населението..

В заключение препоръчваме Докладът за ОВОС да не бъде одобряван на този етап, докато не бъде допълнен и съобразен с целите на Закона за опазване на околната среда. След това може да се пристъпи към нова процедура за обществени консултации.

С уважение:

Петко Ковачев
(Изпълнителен директор)

Няма коментари:

Публикуване на коментар