петък, 16 септември 2011 г.

БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПРОЕКТ ЩЕ ОЦЕНЯВА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ В ДВЕТЕ СТРАНИ

Съвместен проект на Института за зелена политика (ИЗП) и румънския Институт за публична политика (ИПП, Букурещ) ще оценява резултатите от използването на структурните фондове в България и Румъния. Целта е да бъде подпомогнат процесът на програмиране на европейските средства, които двете страни ще получат след 2014 г.

ИЗП и ИПП подписаха днес договор за съвместна дейност на стратегическа среща, която се проведе в София. Проектът предвижда да бъдат направен сравнителен анализ на развитието на оперативните програми в двете страни. Ще бъде проведена и анкета сред бизнеса, местните власти и гражданския сектор, за да се установи как тези групи оценяват използването на структурните фондове. Специално внимание ще бъде обърнато на процесите на прозрачност и достъп до информация, като институциите в България и Румъния ще бъдат подложени на нарочни тестове в тези направления.

Проектът, който е финансиран от Балканския тръст за демокрация, ще завърши в началото на 2012 г. с регионален дебат в Букурещ.

ИЗП и ИПП планират да продължат сътрудничеството си, включително и с привличането на нови партньори от България, Румъния и трети страни.

За повече информация:
Петко Ковачев, ИЗП, 0888 420 453.