четвъртък, 28 юли 2011 г.

"Социалните" програми на корпорациите подменят демокрацията!

До:
„Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД
ул. „Бачо Киро“ 26, ет. 3
гр. София 1000

Копие до:
Министерство на околната среда и водите
бул. „Мария Луиза“ 22
гр. София 1000

Община Крумовград
Гр. Крумовград 6900
пл. „България“, 5

Относно: Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“

Уважаеми дами и господа,

Институтът за зелена политика (ИЗП) подкрепя напълно и се присъединява към становището на Информационния и учебен център по екология (Изх. № 41/11.08.2010).

Като допълнение към него, искаме да добавим следното:

Считаме за недопустима, обществено развращаваща и насочена срещу демокрацията практиката да бъдат обещавани фондове и „социални“ програми от страна на бъдещи  инвеститори с цел прокарването на опасни за здравето на населението и/или за околната среда техни икономически проекти. Още повече това е недопустимо, когато се очаква подобни проекти да монополизират икономиката на дадена община или регион.

ИЗП не толерира подмяната на антидемократичните политически практики, съществуващи в България, с корпоративни такива, които в крайна сметка биха довели до подмяната на местното управление с управление, пряко или косвено манипулирано от корпорацията-монополист. Считаме всеки подобен подход за опит за подмяна на конституционния ред в страната, съпоставим с действията на местни мафиотски или олигархични лица и структури.

Смятаме, че провалът на държавните или местните власти да изпълняват отделни свои функции, вкл. в социалната област, не дава никому правото да налага свои проекти, с „офертата“, че ако това стане, то ще бъдат решени и проблемите, породени от това неизпълнение.

Считаме, че ако един инвеститор има искрени намерения за подкрепа на местните общности, то той трябва да намери такива форми на приложението им, които да позволяват пълна прозрачност, публичен контрол и неустановяване на зависимости и подчинение над местните органи на властта или над населението..

В заключение препоръчваме Докладът за ОВОС да не бъде одобряван на този етап, докато не бъде допълнен и съобразен с целите на Закона за опазване на околната среда. След това може да се пристъпи към нова процедура за обществени консултации.

С уважение:

Петко Ковачев
(Изпълнителен директор)

Водата на София е застрашена от отпадъците на 4 общини!

Знае ли Брюксел как в България се национализират частни имоти, за да се строят регионални сметища?


Водата на София е заплашена от потенциалното замърсяване на река Искър, ако бъде изградено Регионалното депо за отпадъци край Самоков. Това стана ясно от изявленията на представителите на Инициативни комитети от общините Самоков и Разлог. Пресконференцията беше организирана от Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС), която следи сигналите за нередности с европейските пари в България.

Според инвестиционният план 19 частни и един църковен имот ще бъдат де факто национализирани, ако министърът на околната среда и водите - г-жа Нона Караджова, не отмени положителното решение на Директора на РИОСВ – Благоевград за ОВОС на регионалното депо край с. Баня, община Разлог, съобщиха от Гражданските инициативни комитети.

Предвижда се депото край Самоков да бъде изградено на склон на хълма край река Искър и само една подпорна стена да удържа стотиците хиляди тонове отпадъци. В случай на авария всички те ще се изсипят в реката, която тече точно под хълма, влива се директно в р. Искър и оттам ще тръгнат надолу по течението. Проектният капацитет на депото е над 1 милион тона одпадъци, които биха се превърнали в истинско бедствие за населението по цялото протежение на реката до София. Не без значение е и факта, че районът е обозначен като сеизмично активно в сеизмичната карта на България.

Депото край Разлог също е проектирано край река –  на около 20 метра от коритото на р. Драглишка, която се влива в р. Места няколкостотин м. по-надолу. Това излага на сериозни рискове населението, което живее надолу по течението на р. Места.

Освен екологичните проблеми и рискове (замърсяване на течащи и подпочвени води, на въздуха и т.н.) и нарушаване на процедурите по ОВОС - и в двата случая сме свидетели на съмнителни практики, свързани с облагодетелстване на фирми и полулегално отнемане на частна собственост.

Фирмите „Гал Гал Супер Вю“ и „Рафаел – 2000“ (регистрирани от чужди граждани на един и същ адрес в гр. Самоков) предварително са изкупили 120 дка земи в района на проектното предложение. Впоследствие те са били компенсирани с общински имот, попадащ в територията на планирания курорт „Супер Боровец“. Така фирмите са се сдобили с имоти по оценка от смешните 8 стотинки / кв.метър!

Драстичното жонглиране с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сметището в община Разлог води практически до национализация на 19 частни имота и един на БПЦ. На кмета и на общиснкия съвет е известен фактът, че хората събират подписки срещу проекта (последната – с над 2 000 подписа), но въпреки това вместо открит достъп до информацията за всички процедури, населението е принудено да се информира пост фактум от местни печатни медии с твърде ограничен тираж в с. Баня. От Инициативните комитети разкриха как са били подведени общински съветници, които в последствие са изявили желание да оттеглят подписите си от проекта.

Вчера (27.07.2011) представители на ИК от с. Баня внесоха искане до министър Караджова да отмени решението на РИСОВ – Благоевград и да насрочи нова процедура по ОВОС. Граждани на Самоков водят дела за отмяната на решението по ОВОС и настояват за отмяна на избора на площадката.

И за двата случая населението не е информирано дали общините, групирани в регионални сдружения (съответно Разлог, Банско, Якоруда, Белица и Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня), са приели планове за минимизирането и оползотворяването на отпадъците, така че да се намали нуждата от нови обеми на депата и да се използват максимално наличните ресурси.

Тъжна ирония е, че „узаконяването“ на някои от изборените практики е станало с промени в законодателството (Закона за устройство на територята, Закона за общинската собственост), инциирани не от кого да е, а от бившия кмет на Разлог и настоящ депутат от ГЕРБ - г-н Любен Татарски.

И от двата Инициативни комитета са готови да посочат алтернативни решения, които биха отговаряли на всички изисквания за устойиво управление на отпадъците и не биха предизвикали нито екологична катастрофа, нито възмущението на гражданите.

При липса на адекватна реакция от съответните институции, КУПФЕС ще подпомогне местните Инициативни комитети от общините Разлог и Самоков да информират Европейската комисия, Европейския парламент и ОЛАФ за всички установени нарушения и проблеми при усвояването на европейските фондове.

Припомняме, че България вече е в нарушение на Договора за присъединяване, в който се предвижда изграждането на регионалните депа за отпадъци да приключи до средата на 2010 г.

******************

За допълнителна информация: Петко Ковачев (Институт за зелена политика), 0888 420 453, petko.kovachev@zelenite.bg

събота, 9 юли 2011 г.

Тръгва Комитетът за наблюдение на АМ "Струма"

Със закъснение от около три години и половина, в понеделник, 11 юли официално тръгва Комитетът за наблюдение на автомагистрала "Струма". Представянето за медиите ще се състои от 11:30 часа в зала "Пресцентър" на МРРБ на 11.07.2011 г.

Коалицията "Да спасим Кресненското дефиле!" ще има двама представители в Комитета, който ще взема решенията си с консенсус и при пълна прозрачност.